Září 2014

Učím se žít - TT

26. září 2014 v 1:59 | Jaroslava Švajcrová
Téma týdne na blog.cz
Měla jsem krátký, leč velmi intenzivní sen. Možná se Vám to také stalo. Po probuzení jsem nevěděla, že to byl jen sen.
Procházela jsem se krásným, ale neznámým a připouštím, že 'podivným' městem mezi krásnými a příjemnými lidmi. Všude bylo příjemně a cítila jsem radost, až eufórii. Najednou se slyším, jak nahlas říkám : Co je to láska ?
Pocítila jsem jen nakratičko, co cítí tito lidé, hovoří-li o lásce, nebo myslí, nebo cítí, co pro ně znamená slovo láska.
S naším pocitem lásky to mělo opravdu , ale opravdu, jen málo společného ! Byl to tak intenzivní pocit, že jsem se téměř okamžitě vzbudila, a pak mi nějakou dobu trvalo, než jsem pochopila, že 'tamto' byl jen pouhý sen.
Od té doby vím, co znamená slovo láska.
Není možné, abyste ji poznali, bude-li třeba i jedinému člověku ubližováno, či ublíženo, anebo se 'jen' ublíženým cítil.
Není možné, abyste ji poznali, budou-li zvířata na zemi zabíjena jako zdroj Vaší obživy.
Není možné, abyste ji poznali, pokud bude třeba jen jediný člověk ve hmotném nedostatku, či nouzi, jakéhokoliv druhu.
Není možné, abyste ji poznali, nebude-li pro Vás druhý člověk stejně důležitý, jako jste Vy důležitý sám pro sebe.
Není možné, abyste ji prožili, pokud se najde na zemi alespoň jeden člověk, který nebude mít pocit, že je plnohodnotnou součástí celé společnosti.
Není možné, abyste ji prožili, pokud nebudete mít pocit, že není na celém světě vhodnější povolání než to, kterým právě obohacujete celou společnost.
A tak dále a tak dále. . .
Vždy se mě ptáte stejnými slovy : ' A lze toho vůbec na zemi dosáhnout ? '
Lze, já jsem jej prožila.

Tomuto stavu předchází sebepoznání. (Zjišťuji, že i když dělám chyby, udělám vždy v dané situaci to nejlepší, co mohu. Zjišťuji, že vždy žiji podle své nejlepší představy o sobě.)
Nemám tedy žádný důvod předpokládat, že ostatní lidé se nechovají stejně. To by bylo v rozporu s lidskou logikou.
A tento druh sebepoznání mi dovolí, vážit si ostatních lidí a také, každého člověka na zemi. Je-li duševně zdráv, má i on tutéž touhu : totiž žít tak nejlépe, jak jen může. Co je pro něho nejlépe, ví jen on sám a závisí to jen na jeho poznání. To je ten atribut, kterým se lišíme. Jen mírou našeho poznání.
Současně jsem si vědoma ještě jednoho aspektu lidského života. Za odchylky od tohoto stavu (zlé činy, či duševní nenormálnost) nemůže člověk samotný, ale celá společnost. Nikdo nejsme v kůži jiného člověka, abychom mohli soudit jeho činy.
Bylo mi dovoleno poznat, že za určitých (stejných ) okolností života zločince, se mohu stát zločincem i já.
Bylo to velmi trpké, ale velmi poučné poznání. A jsem za něj velmi vděčná. S poznáním totiž přichází moudrost.

Učím se žít pravdivě. Jen tak mohu zůstat svobodná. Učím se nesoudit činy ostatních. Vnímám-li však věci jako špatné, či zlé, nemlčím, protože dnes už vím, že bych se s nimi setkávala znovu a znovu. Velkým pomocníkem jsou mé pocity. Cítím - li se v daném okamžiku zle, vždy se zastavím a situaci řeším, abych se znovu mohla cítit dobře.
Tak se učím žít !

Fyzika - v příštích 500 letech.

25. září 2014 v 23:59 | zdroj: www.kryon.com
Zdroj: www.kryon.com- "Physics in the Next 500 Years"
Nazývá se 'Inteligentní design':
1) schopnost vidět a měřit vzorce v multidimenzionální fyzice, tedy kvantovou energii - 4D je právě teď realita lidstva, nebude to dávat lineární smysl, ale kdo to přijme, jeho realita bude jako vířící bublina věcí, (věci se chovají způsobem, který je nemožný !) Ostatním se bude zdát, že jte přišli o rozum. Váš vývoj.

2) Multidimenzionální svět; zatím počítáte jednotlivé dimenze, abyste od sebe rozlišili jednotlivé, Vámi vnímané energie, ale to je dáno jen Vaším lineárním myšlením; není to lineární a není to počítatelné, (nemůžete počítat prostory). Je to směs dimenzionální energie. Neustále se mění a reaguje sama se sebou. Jsou to 'kvantové vzorce', co poznáte. Uvidíte je v přístrojích s kvantovými čočkami, vyrobenými z plazmy. Jedná se o vědu a technologii 'Super chlazení '.
Budou zpočátku sloužit astronomii. Později je budete použíavt k pozorování života. Uvidíte kvantový vzorec člověka (8 m široký). Pak předefinujete, co znamená život !

3) Poznáte silné a slabé multidimenzionální síly, vzniknou dva multidimenzionální zákony, vysvětlí Vám chybějící energii kosmu.
Zkoumejte fyziku jen Vaší galaxie, protože v jiných galaxiích je jiná fyzika. Poznáte tak mnohem dříve mnohem více.
Tajemství temné hmoty tím bude odhaleno.

Body 3) a 4) přinesou poznání 'volné energie'. (Neomezená energie bez výbuchů a tepla). O nukleární síle nemáte ani ponětí, atomové elektrárny jsou jen Vaše nevědomá hra s ohněm. Je to ve skutečnosti nejdražší parní stroj všech světů.
Je to, jako kdybyste chtěli zahrát hudbu vyhozením piana z druhého patra budovy. Nevíte dosud, jak hrát na klávesy atomu.
Naleznete multidimenzionální vibrace, jako koncert koordinované energie. Fyzikové budoucnosti se ode mě jednou dozví, že vyrobíte energii, která bude dávat příkazy objektům okolo. Budete umět řídit hmotu.

5) Propojenost s tvořivým zdrojem. Objevíme Boha v atomu. Náboženství planety se tím zcela změní pro všechny. Tím se prokáže, že inteligentní design (např. laskavost) tedy Váš postoj, nejen Váš záměr tvoří hmotu (je důkazem Boha ve všem). Řešením je ' láska' .
6) Fyzika vědomí bude posledním objevem. Bude poznáno, že lidské vědomí je vlastností multidimenzionální kvantové fyziky vesmíru, a proto jej takto budeme používat a užívat.
Překročili jste starou energii, můžete začít řešit pozemské problémy včetně změny v lidské povaze a tím i malé sklony k válce. Postupně objevíte spolu se spolupracující snášenlivostí vynálezy pro zlepšení života na zemi. Plejáďané jsou na této úrovni poznání života.
Chemie se stane součástí fyziky. Nejsou oddělené, protože všechny chemické látky se chovají podle zákonů fyziky. Přijde poznání chemických substancí na úseku biologie. DNA je kvantová a má v sobě semena tvořivého zdroje, jen je rozvinout. Pamatuje si, vše kým jste byli, jste a budete. DNA na zemi je nejsložitějším multidimenzionálním stvořením na planetě.
7) Dalším objevem na planetě bude 'Koherentní DNA'. Je koherentní s určitou konkrétní vlastností (atributem) multidimenzionálního vesmíru, tím dojde k dimenzionálnímu vyrovnání, což prodlouží život až na čtyřnásobek. Bude tak pracovat z původních 30 % na 90 %.
Kryon říká, že tyto informace nikdy nezestárnou, zůstanou zachovány po staletí a jednou pomohou tomu správnému člověku, vědci, protože ho posunou v jeho poznání. Budou také důkazem toho, že tato komunikace (channelingem) je reálná. A začnete pátrat po dalších takto sdělených informacích, které nezestárnou, dokud jim plně neporozumíte.
V budoucnu přijdou způsoby, jak slyšet, vidět a číst toto poselství, které si ještě ani dnes nedokážete představit. Budoucnost bude naprosto odlišná, ale tyto informace nezmizí. To člověk učiní tyto objevy. To člověk bude mít z těchto objevů přínos. Čekaly jste velmi dlouhou dobu, staré duše, na tento začátek. Oslavte jej!
KRYON
Zdroj: www.kryon.com - "Physics in the Next 500 Years"

TT - Za hranicí naší reality

21. září 2014 v 15:29 | Jaroslava Švajcrová
To, co je za hranicí naší reality, je dosud nepoznané.
Můžeme vůbec poznat, co je mimo naši zkušenost ?
Myslím si, že nikoliv. I když možná . . .
Možná, malé dítě ! Nemá dosud žádnou zkušenost, ale učí se. Učí se vnímat naši realitu ! Učí se, vidět svět našima očima !
Na iternetu koluje tato výzva, už jsem ji viděla několikrát : (odkaz )


´Učme naše děti jak myslet a ne, co si mají myslet´. Líbí se mi to, protože jsem k tomu napsala :
Mluvit, mluvit, mluvit. Třeba formou řečnických cvičení na dané téma. Ale to nestačí, je nutné také zpívat a tančit a třeba i recitovat nebo hrát divadlo. Tím vším se naše děti beze stresu učí. Učí se přemýšlet v radosti a s radostí. Škola hrou ! Ve stresu se nenaučíš ani malou násobilku ! (I to je bohužel, zatím za hranicí naší reality. . . ) A mlčením se nenaučíš ani mluvit, natož myslet !

Možná zajímavé téma k této věci : Kolektivní vědomí. Jistě jste slyšeli o fenoménu sté opice. Můžete si jej prodrobně vygooglovat. Je zhruba o tom, že v okamžiku, kdy se naučí stá opička omývat svoji bramboru v moři (jednalo se o makaky), potom v jednom dalším následném okamžiku, aniž se to učili, a také aniž to měli možnost vidět, udělají totéž i opice, které se vzájemně nikdy neviděli. Stalo se to na Japonských ostrovech a tento fenomén popsali vědci, kteří tyto opičky náhodou zkoumali. Ale je vůbec kolektivní vědomí za hranicí naší reality, můžeme-li jeho projevy poznat v naší realitě ? Z počátku byl v naší realitě oheň, pak pára, pak elektrika, pak spalovací motor a dnes ? Tím, jak člověk žije, učí se a jeho realita se posouvá. Říkáme tomu vývoj, nebo technická revoluce. Pravděpodobně jednou, až přijde vhodný čas, setkáme se se skokovou evolucí člověka, jakýmsi posunem jeho vědomí, kterou bude doprovázet i významný technický a technologický rozvoj. Zdá se mi, jako by na počátku bylo téměř vše za hranicí naší reality !

Telefonní ústředna do školy

21. září 2014 v 13:01 | Jaroslava Švajcrová
Podívejte se, přátelé, na níže uvedený odkaz, který právě koluje po internetu.
Nutí mě, zamyslet se nad těmito řádky !
Ano. Známe to všichni ! Proto je tam mnoho označení jako líbí se mi.
Ale mně se hrubě nelíbí !
Takto se většinou chovají rodiče ´zvláštních´ dětí ! Z pohodlnosti, nevědomosti, možná stále přítomného stresu,a nevědomého sobectví, ulehčují si svoji situaci a nezamýšlejí se dostatečně nad tím, jaké hodnoty ve skutečnosti svým způsobem života svému dítěti předávají !

Současně je naprosto nepochopitelný názor téměř většiny dnešních učitelů, že rodiče jsou jediní zodpovědní za výchovu svých dětí !
To je hrubý omyl, doslova šokující !
Ano, páni učitelé !! Nejen rodiče vychovávají své děti ! Také naše společnost je vychovává !, Ale my všichni selháváme ! Jak můžete tvrdit, že nejste zodpovědní za výchovu svých žáků ! Jaké pomýlení ! Děti se přeci neučí jen slovy, ale především naším jednáním, naším chováním ! Děti se učí pozorováním, tedy nápodobou !
Řeknou si v duchu : Hele, autorita ! A jak nám tady lže ! To asi můžu také !
Teď se vysmívá slabšímu !!! No to asi můžu také !!
Teď se povyšuje !! To asi můžu také !
A teď Honzovi ukřivdil ! To asi nespravedlnost nebude zase až takový hřích, jak jsem si myslel !
Teď pomlouvá ředitele ! No, ani to asi nebude tak velký hřích ! Vždyť je přeci naším učitelem !
Tak se děti učí ! To znamená jejich osobní rozvoj !!!